Mitsubishi blijft in Nederland!

Afgelopen zomer maakte Mitsubishi bekend op termijn geen nieuwe auto's meer te leveren aan Europa. Een mededeling die niet alleen behoorlijk hard aan kwam bij ons, maar ook bij onze klanten.

In de afgelopen maanden is er, met name in Japan, veel gesproken over dit plan en gekeken of er misschien nog andere mogelijkheden zijn. En die bleken er te zijn binnen de alliantie van Mitsubishi met Nissan en Renault. Concreet betekent dit dat Mitsubishi aan een groot deel van Europa nieuwe auto's zal blijven leveren. Nederland hoort hier zeker bij. Enorm goed nieuws dus voor u en voor ons!

In samenwerking met de andere merken binnen de groep zullen er nieuwe modellen worden ontwikkeld, welke ook in Nederland geleverd gaan worden.

Naast onze recente aansluiting bij de formule Carprof, waarmee we alle merken kunnen onderhouden, blijven wij dus ook het vetrouwde gezicht voor nieuwe en gebruikte Mitsubishi's.